Adamczyk Jadwiga

 


Lp.: brak

Nr kwa­tery: IV — 08 — 06

Data urodzenia: 29 kwiet­nia 1925

Data zgonu: 28 październi­ka 2009


Data odnowienia grobu: 2029


  

Dodaj komentarz