Adasik Andrzej

 


Lp.: 293 B

Nr kwa­tery: II — 5 — 21 B

Data urodzenia: 3 listopa­da 1967

Data zgonu: 13 wrześ­nia 2015


Data odnowienia grobu: 2025


  

Dodaj komentarz