Adaszkiewicz Jadwiga

 


Lp.: 862 A

Nr kwa­tery: IV — 18 — 02 A

Data urodzenia: 11 listopa­da 1918

Data zgonu: 12 mar­ca 2009


Data odnowienia grobu: 2029


  

Dodaj komentarz