Bachańska Melania

 


Lp.: 905

Nr kwa­tery: IV — 22 — 04

Data urodzenia: 5 czer­w­ca 1935

Data zgonu: 3 październi­ka 1985


Data odnowienia grobu: 2028


  

Dodaj komentarz