Bieliński Jan A

 


Lp.: 756

Nr kwa­tery: IV — 10 — 08

Data urodzenia: 1 październi­ka 1922

Data zgonu: 30 sierp­nia 1971


Data odnowienia grobu: 2031


  

Dodaj komentarz