Bilejczyk Krystyna

 


Lp.: 853 B

Nr kwa­tery: IV — 17 — 07 B

Data urodzenia: 18 listopa­da 1926

Data zgonu: 12 kwiet­nia 2016


Data odnowienia grobu: 2017


  

Dodaj komentarz