Bilejczyk Zygmunt

 


Lp.: 853 A

Nr kwa­tery: IV — 17 — 07 A

Data urodzenia: 10 październi­ka 1924

Data zgonu: 23 kwiet­nia 2007


Data odnowienia grobu: 2017


  

Dodaj komentarz