Budziński Jan

 


Lp.: 784

Nr kwa­tery: IV — 12 — 05

Data urodzenia: 10 październi­ka 1917

Data zgonu: 15 czer­w­ca 1970


Data odnowienia grobu: 2022


  

Dodaj komentarz