Bukmakowska Barbara

 


Lp.: 765

Nr kwa­tery: IV — 11 — 01 A

Data urodzenia: 29 listopa­da 1909

Data zgonu: 17 mar­ca 1988


Data odnowienia grobu: brak daty


  

Dodaj komentarz