Chmielowiec Maria

 


Lp.: 97 A

Nr kwa­tery: I — 5 — 16 A

Data urodzenia: 4 październi­ka 1914

Data zgonu: 2 mar­ca 1997


Data odnowienia grobu: 2017


  

Dodaj komentarz