Curzytek Jan

 


Lp.: 73 A

Nr kwa­tery: I — 4 — 11 A

Data urodzenia: 14 kwiet­nia 1935

Data zgonu: 28 grud­nia 2007


Data odnowienia grobu: 2027


  

Dodaj komentarz