Dryjer Maria Kazimiera

 


Lp.: 949 A

Nr kwa­tery: V — 04 — 04 A

Data urodzenia: 1 maja 1923

Data zgonu: 30 listopa­da 1997


Data odnowienia grobu: 2017


  

Dodaj komentarz