Formela Salomea

 


Lp.: 902 A

Nr kwa­tery: IV — 22 — 01 A

Data urodzenia: 26 październi­ka 1922

Data zgonu: 8 kwiet­nia 2015


Data odnowienia grobu: 2035


  

Dodaj komentarz