Górski Jan

 


Lp.: 795

Nr kwa­tery: IV — 13 — 03

Data urodzenia: 8 październi­ka 1910

Data zgonu: 10 listopa­da 1969


Data odnowienia grobu: 2031


  

Dodaj komentarz