Gotowiecka Anna

 


Lp.: 809

Nr kwa­tery: IV — 14 — 04

Data urodzenia: 25 październi­ka 1911

Data zgonu: 20 czer­w­ca 1969


Data odnowienia grobu: brak daty


  

Dodaj komentarz