Błaszczyk Andrzej


Lp.: -
Nr kwa­tery: IV — 20 — 09 A
Data urodzenia: 15 listopa­da 1896
Data zgonu: 4 lutego 1977

Data odnowienia grobu: 2038