Karaś Janina

 


Lp.: -
Nr kwa­tery: IV — 13 — 05 A
Data urodzenia: 2 kwiet­nia 1914
Data zgonu: 12 kwiet­nia 1987

Data odnowienia grobu: