Karaś Janina

 


Lp.: -
Nr kwatery: IV — 13 — 05 A
Data urodzenia: 2 kwietnia 1914
Data zgonu: 12 kwietnia 1987

Data odnowienia grobu: