Karaś Michał

 


Lp.: -
Nr kwa­tery: IV — 13 — 05
Data urodzenia: 23 kwiet­nia 1909
Data zgonu: 19 listopa­da 1969

Data odnowienia grobu: