Błaszczyk Rozalia


Lp.: -
Nr kwa­tery: IV — 20 — 10 A
Data urodzenia: 22 listopa­da 1923
Data zgonu: 1 maja 2016

Data odnowienia grobu: