Rost Roman

 


Lp.: -
Nr kwatery: V — 38 — 001
Data urodzenia: 7 maja 1966
Data zgonu: 7 sierpnia 2019

Data odnowienia grobu: