Szymak Władysława

 


Lp.: 1189 A
Nr kwa­tery: V — 39 — 03 A
Data urodzenia: 22 listopa­da 1922
Data zgonu: 3 kwiet­nia 1991

Data odnowienia grobu: