Król Marianna

 


Lp.: 358 B
Nr kwa­tery: II — 7 — 31 B
Data urodzenia: 22 mar­ca 1932
Data zgonu: 29 listopa­da 1997

Data odnowienia grobu: