Król Wojciech

 


Lp.: 755
Nr kwa­tery: IV — 10 — 07
Data urodzenia: 24 październi­ka 1904
Data zgonu: 6 listopa­da 1971

Data odnowienia grobu: 2038