Król Stanisław

 


Lp.: 755 B
Nr kwa­tery: IV — 10 — 07 B
Data urodzenia: 28 kwiet­nia 1937
Data zgonu: 8 sty­cz­nia 2013

Data odnowienia grobu: 2038