Polikowski Adam

 


Lp.: 832
Nr kwa­tery: IV — 15 — 13 / 14
Data urodzenia: 6 grud­nia 1880
Data zgonu: 13 lutego 1969

Data odnowienia grobu: