Błaszczyk Józef


Lp.: -
Nr kwa­tery: IV — 20 — 10
Data urodzenia: 6 grud­nia 1919
Data zgonu: 20 sty­cz­nia 1989

Data odnowienia grobu: