Iglikowska — BakieraMarianna

 


Lp.: 874

Nr kwa­tery: IV — 19 — 01

Data urodzenia: 19 grud­nia 1911

Data zgonu: 20 październi­ka 1987


Data odnowienia grobu: 2028


  

Dodaj komentarz