Jakubiec Antoni

 


Lp.: 908

Nr kwa­tery: IV — 23 — 02

Data urodzenia: 10 kwiet­nia 1920

Data zgonu: 31 październi­ka 1965


Data odnowienia grobu: 2035


  

Dodaj komentarz