Kiciak Stanisław

 


Lp.: 907

Nr kwa­tery: IV — 23 — 01

Data urodzenia: 13 listopa­da 1896

Data zgonu: 23 październi­ka 1966


Data odnowienia grobu: 2025


  

Dodaj komentarz