Klimek Łucja

 


Lp.: 856 A

Nr kwa­tery: IV — 17 — 10 A

Data urodzenia: 26 czer­w­ca 1928

Data zgonu: 4 sty­cz­nia 2006


Data odnowienia grobu: 2026


  

Dodaj komentarz