Kłos Czesław

 


Lp.: 901

Nr kwa­tery: IV — 21 — 07

Data urodzenia: 22 listopa­da 1926

Data zgonu: 27 mar­ca 1967


Data odnowienia grobu: brak daty


  

Dodaj komentarz