Kniaź Marianna

 


Lp.: 931

Nr kwa­tery: IV — 26 — 07

Data urodzenia: 24 październi­ka 1897

Data zgonu: 21 grud­nia 1982


Data odnowienia grobu: 2031


  

Dodaj komentarz