Kołosowska Janina

 


Lp.: 86

Nr kwa­tery: I — 5 — 05

Data urodzenia: 25 kwiet­nia 1911

Data zgonu: 27 październi­ka 1980


Data odnowienia grobu: 2023


  

Dodaj komentarz