Konczanin Kleofas

 


Lp.: 906 A

Nr kwa­tery: IV — 22 — 05 A

Data urodzenia: 17 listopa­da 1874

Data zgonu: 18 czer­w­ca 1966


Data odnowienia grobu: 2035


  

Dodaj komentarz