Konczanin Narcyz Wawrzyniec

 


Lp.: 906 B

Nr kwa­tery: IV — 22 — 05 B

Data urodzenia: 29 październi­ka 1906

Data zgonu: 28 październi­ka 2003


Data odnowienia grobu: 2035


  

Dodaj komentarz