Krzewski Wiesław

 


Lp.: 95 B

Nr kwa­tery: I — 5 — 14 B

Data urodzenia: 29 listopa­da 1933

Data zgonu: 27 lutego 2003


Data odnowienia grobu: 2025


  

Dodaj komentarz