Krzewski Zenon

 


Lp.: 95 C

Nr kwa­tery: I — 5 — 14 C

Data urodzenia: 16 mar­ca 1941

Data zgonu: 27 grud­nia 2005


Data odnowienia grobu: 2025


  

Dodaj komentarz