Kupański Piotr

 


Lp.: 909 A

Nr kwa­tery: IV — 23 — 03 A

Data urodzenia: 19 październi­ka 1918

Data zgonu: 22 sty­cz­nia 1985


Data odnowienia grobu: 2032


  

Dodaj komentarz