Lempart Władysław

 


Lp.: 885

Nr kwa­tery: IV — 20 — 01

Data urodzenia: 24 październi­ka 1916

Data zgonu: 22 kwiet­nia 1988


Data odnowienia grobu: 2019


  

Dodaj komentarz