Lempart Władysława

 


Lp.: 885 A

Nr kwa­tery: IV — 20 — 01 A

Data urodzenia: 24 październi­ka 1914

Data zgonu: 27 mar­ca 1999


Data odnowienia grobu: 2019


  

Dodaj komentarz