Lendzion Berta

 


Lp.: 846

Nr kwa­tery: IV — 16 — 12

Data urodzenia: 1 sierp­nia 1892

Data zgonu: 24 październi­ka 1968


Data odnowienia grobu: 2029


  

Dodaj komentarz