Lesław Wulkowicz

 


Lp.: 782 A

Nr kwa­tery: IV — 12 — 03 A

Data urodzenia: 22 listopa­da 1940

Data zgonu: 31 maja 2014


Data odnowienia grobu: 2034


  

Dodaj komentarz