Lewandowski Czesław

 


Lp.: 90

Nr kwa­tery: I — 5 — 09

Data urodzenia: 14 lip­ca 1896

Data zgonu: 18 październi­ka 1956


Data odnowienia grobu: 2029


  

Dodaj komentarz