Łubiarz Roman

 


Lp.: 888 A

Nr kwa­tery: IV — 20 — 04 A

Data urodzenia: 15 listopa­da 1923

Data zgonu: 29 grud­nia 2008


Data odnowienia grobu: 2028


  

Dodaj komentarz