Machalska Marianna

 


Lp.: 742 B

Nr kwa­tery: IV — 09 — 09 B

Data urodzenia: 5 mar­ca 1937

Data zgonu: 24 październi­ka 2008


Data odnowienia grobu: 2031


  

Dodaj komentarz