Markowska Aleksandra

 


Lp.: 974

Nr kwa­tery: V — 08 — 09

Data urodzenia: 26 listopa­da 1980

Data zgonu: 11 grud­nia 1980


Data odnowienia grobu: brak daty


  

Dodaj komentarz