Markowska Irena

 


Lp.: 916

Nr kwa­tery: IV — 24 — 04

Data urodzenia: 21 grud­nia 1937

Data zgonu: 16 listopa­da 1999


Data odnowienia grobu: 2019


  

Dodaj komentarz