Niewczas Alfreda Stanisława

 


Lp.: 960

Nr kwa­tery: V — 06 — 05 A

Data urodzenia: 26 kwiet­nia 1922

Data zgonu: 22 sty­cz­nia 2001


Data odnowienia grobu: 2022


  

Dodaj komentarz