Niewczas Jan

 


Lp.: 959

Nr kwa­tery: V — 06 — 04

Data urodzenia: 1 październi­ka 1914

Data zgonu: 6 kwiet­nia 1982


Data odnowienia grobu: 2022


  

Dodaj komentarz