Niewiadomski Wacław

 


Lp.: 951 A

Nr kwa­tery: V — 04 — 06 A

Data urodzenia: 2 październi­ka 1940

Data zgonu: 16 sierp­nia 2013


Data odnowienia grobu: 2033


  

Dodaj komentarz